POBYTOVÉ TÁBORY
DDM hl. m. Prahy
O nás

Letní tábory pořádáme už víc než 70 let.
A stále nás to baví!

Jsou totiž skvělou příležitostí plnit naše poslání -
otevírat dětem dveře do světa možností
a pomáhat jim najít v něm svou vlastní cestu.

LÉTO PLNÉ PŘÍBĚHŮ

Do táborového prostředí přenášíme zkušenosti nasbírané z nespočtu kroužků a akcí, které pořádáme přes školní rok a proplétáme je s atmosférou hravosti, volnosti, a nových zážitků,
kterou léto přináší.

Děti si tak z našich táborů odnášejí příběhy,
které budou ještě dlouho vyprávět.

Nabídka táborů
Hry v přírodě. Sport. 
Jízda na koni nebo na kajaku...
Zde najdete to pravé letní vyžití pro vaše děti!
Poznejte vedoucí

Zeptali jsme se našich vedoucích...
Proč jsi se stal(a) vedoucím?
Na tábory jezdím od dětství. Na každém táboře od DDM jsem si užila veškerý strávený čas a ráda předávám tyhle hezké zážitky dětem, které jezdí na tábory dnes. Prokelová Tereza
Stadion mládeže
Miluji táborový život a práci s dětmi. Od malička jsem byla účastníkem táborů a vždy jsem toužila stát se později vedoucím. Morvayová Lenka
Klub Klamovka
Vyrostla jsem v turistickém oddíle. S kamarády jsme pak převzali štafetu ve vedení tábora. Červinková Vlasta
Stanice přírodovědců
Na tábor jezdím od dětství, jako dítě, praktikant, později vedoucí. Lyžáky, vodáky, stanové tábory... S trochou nadsázky ráda tvrdím, že všechno, co opravdu potřebuju znát jsem se naučila na táboře. Friedrichová Irena
Stanice techniků
Na tábory s DDM Klamovka jsem jezdil jako dítě. S patrou jsme jezdili každý rok a postupně se stávali praktikanty a vymýšleli pro naše mladší kamarády nové hry. Přechod na táborového vedoucího pak byl přirozeným krokem. Lenc Michal
Klub Klamovka
Jaká je tvá oblíbená táborová aktivita nebo rituál?
Mám ráda hudební večery u ohně.Friedrichová Irena
Stanice techniků
Není jich málo, ale asi nejraději mám hry, do kterých se i jako vedoucí můžu zapojit. Rád si chodím s dětmi zakopat na fotbalové hřiště a asi tou nejoblíbenější aktivitou je večerní táborák. Skalický Tadeáš
Klub Klamovka
Měla jsem jako dítě ráda noční bojovky. Je to velký zážitek, na který se nezapomíná. Za mých dětských let se o ni mluvilo ještě další celý den. Také se mi vždy líbilo táborové zpívání. Prokelová Tereza
Stadion mládeže
Již spoustu let zakončujeme tábor fotbalovým turnajem. Děti složí týmy a bojují o putovní pohár, který vždy na rok získá vítězný tým. Spolu s fotbalem pořádáme i olympiádu, aby se mohly účastnit děti, které fotbal nehrají.Lenc Michal
Klub Klamovka
Táborák se zpíváním.Kraus Jiří
Stanice přírodovědců
Rozcvičky! Bez nich se děti nehnou! A já také ne.Martinovský Josef
Klub Klamovka
Jaké hodnoty chceš dětem předat během tábora?
Kladný vztah k přírodě, ohleduplnost vůči ostatním, kamarádství, zdravé sebevědomí, samostatnost, radost z pohybu. Kurkinová Barbora
Stanice přírodovědců
Velkou roli pro mě hraje vzájemná důvěra a snaha ji vybudovat. Vážím si vzájemného naslouchání a otevřené komunikace, a takové prostředí a hodnoty se snažím předat i dětem. Martinovský Josef
Klub Klamovka
Především hodnoty jako spolupráce, komunikace a vzájemný respekt. Prostřednictvím týmových děti lépe pochopí význam spolupráce, což je zásadní pro úspěch na táboře i v životě. Morvayová Lenka
Klub Klamovka
Samostatnost, zodpovědnost, trpělivost s dospělými vedoucími.Kozohorský Ondřej
Stanice techniků
Určitě fair play. Obecně mi vadí, když někdo obchází pravidla nebo se snaží vyhrát nečestně. Zároveň je mým cílem, aby se děti bavily, takže předávám nějaký pozitivní přístup. Skalický Tadeáš
Klub Klamovka
Máš strategii pro řešení případných konfliktů mezi dětmi?
Nejlépe hned, ať to postupně v atmosféře nevře. Pak už záleží na daném jevu, jak postupovat. Někdy je lepší individuálně, někdy řízený rozhovor, někdy stačí hromadné vysvětlení před celým táborem bez jmenování viníků.Vojáček Michal
Stadion mládeže
Komunikace, férové jednání se všemi, jasná, srozumitelná pravidla, která platí pro všechny.Kurkinová Barbora
Stanice přírodovědců
Naslouchat. A znovu. Ujistit se, co říkají, co si myslí a co cítí. Usiluji o to, aby děti samy zjistily, co se jim nelíbilo, nebo co by mohly příště udělat jinak. Je to skvělá příležitost, jak uchopit zkušenost druhých a uvědomit si vlastní místo ve světě.Martinovský Josef
Klub Klamovka
Bezpečný prostor

KDYŽ JE TŘEBA, OŠETŘÍME
Na každém táboře je miniálně jeden vedoucí, který je i vyškoleným zdravotníkem.

NENÍ NÁM TO JEDNO
Dáváme pozor a všímáme si, když se dítě ocitne v psychické nepohodě. Dveře i uši máme vždy otevřené, a pokud je třeba, oslovíme rodiče o pomoc.

VÍCE OČÍ VÍCE VIDÍ
Počty vedoucích a táborníků jsou vyvážené tak, abychom mohli pohodlně věnovat pozornost všem dětem a mít přehled o dění v táboře.

FAQ

Může syn spát na pokoji s kamarádem? 
Můžu dceru vyzvednout před koncem tábora? 
 
Dali jsme dohromady seznam často kladených dotazů... Odpovědi najdete zde.

A pokud ne, neváhejte se na nás obrátit!

Samozřejmě, jsou přece na táboře!

Dětem můžete psát a posílat balíčky, operování s mobilními telefony si každý
táborový tým nastavuje sám. Většinou je děti mají jen občas a na určitou dobu,
někdy vůbec, a ani jim moc nechybí. Když menší děti smutní po rodičích, ozveme
se nejprve rodičům a probereme možnosti.

Na našich základnách se vaří tři jídla denně a svačiny, také hlídáme pitný režim. Po domluvě je možné poskytnout lehkou formu bezlepkové diety.

Pokud máte jiné požadavky, obraťte se prosím na vedoucí konkrétního tábora. Vždy se snažíme vyjít vstříc, dle možností.

Na každý tábor jede minimálně jeden zdravotník, všichni naši interní pedagogové absolvují zdravotnický kurz. Jsme schopni poskytnout základní zdravotní péči, včetně ošetření případného zranění a pravidelné kontroly klíšťat.

Návštěvy zakázané nejsou, ale obecně je spíš nedoporučujeme. Na táboře se všichni zabydlí a vznikne tam takový malý svět. Návštěva je rušivý element a ostatním dětem to může být líto.

Před každým táborem dostanou rodiče informace a doporučení, co dětem zabalit.
Záleží, na který z našich táborů jedou. Kapesné děti určitě užijí, když jedeme na výlet a chtějí si koupit nějakou dobrotu.

Záleží na typu tábora a domluvě s hlavním vedoucím, vždy se ale snažíme vyjít vstříc.

K táborové dokumentaci patří zdravotní potvrzení (je platné dva roky) a prohlášení o bezinfekčnosti, podepsané v den odjezdu. Součástí posudku lékaře je i potvrzení o povinném očkování.

Tábor se platí bezhotovostně, platební údaje a QR kód najdete po vytvoření předpisu ve svém klientském účtu u příslušné přihlášky. Je možné uhradit nejprve zálohu (do 10 dnů od přihlášení) a poté zbývající část ceny. Termín doplatku bude sdělen u každého tábora individuálně. Bývá to cca 1 měsíc před táborem/resp. prázdninami.

Pokud využijete příspěvek zaměstnavatele, je nutné uhradit celou cenu tábora najednou,
v prvním termínu splatnosti, a to na základě vystavené faktury - tj. potřebujeme fakturační údaje zaměstnavatele, případně jeho objednávku či souhlas. V případě neúčasti dítěte na táboře se peníze (poměrná část určená stornopodmínkami) zasílají v tomto případě zpět zaměstnavateli, a to na základě jeho písemné žádosti.

Storno podmínky jsou uvedeny ve Vnitřním řádu DDM hl. m. Prahy a v klientském účtu/přihlášce na konkrétní akci. Pokud posíláme dítě kvůli nemoci domů dříve, vracíme poměrnou část za nevyčerpané jídlo a ubytování.
Galerie
Našli jste ten pravý tábor pro vaše děti? Místa rychle mizí, neváhejte